Zabytkowa kamienica o funkcji usługowo – mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego w Białymstoku