Firma oferuje obsługę inwestycji na wszystkich etapach

Od projektu, poprzez doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań, do budowy z nadzorem i przeglądami okresowymi włącznie. Posiadamy niezbędne uprawnienia i zezwolenia wymagane przepisami prawa.
Etap 0

CONSULTING

Dotyczy zakresu prac przedprojektowych, np. związanych z zakupem/sprzedażą nieruchomości, jak również pomoc w finansowaniu

Etap 1

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Pracownia Projektowa

Dokumentacja techniczna we wszystkich branżach

Wyceny i kosztorysy

Opinie i ekspertyzy
Pozwolenia na budowę
Dokumentacja w formule zaprojektuj i zbuduj
Etap 2

REALIZACJA

Wykonawstwo

Inwestor zastępczy

Generalny wykonawca

Nadzór inwestorski

Usługi remontowo-budowlane

Nadzór autorski

Renowacja zabytków
Kierownik kontraktu
Etap 3

EKSPLOATACJA

Przeglądy okresowe budynku