Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku dworca PKP w Augustowie

26 marca burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę z firmą „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Remont budynku dworca PKP w Augustowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowaniem do potrzeb muzeum