Renowacja zabytków

Prowadzimy doradztwo inwestycyjne dla obiektów i terenów zabytkowych oraz przygotowujemy analizy możliwości inwestycyjnych poprzedzające zakup obiektów/obszarów zabytkowych. Sporządzamy projekty dotyczące zabytków architektury i parków.

Usługi kierujemy do właścicieli zabytkowych kamienic, rezydencji, obiektów sakralnych oraz innego rodzaju zabytków – klientów zarówno prywatnych, jak i instytucji.

Kompleksowe
prace
renowacyjne

W ramach budownictwa zabytkowego prowadzimy kompleksowe prace renowacyjne. Zajmujemy się renowacją elewacji wraz z konserwacją, naprawą i odtworzeniem detali architektonicznych, wymianą stolarki, naprawą pokryć dachowych, ogrodzeń, pracami instalacyjnymi, przebudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów zabytkowych.

Nasze realizacje w obszarze zabytków

 • roboty budowlane polegające na remoncie ogrodzenia Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego, ul. Świętego Krzyża 2 w Fastach
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnej biblioteki publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo – gastronomiczny przy ul. Kilińskiego 11 w Białymstoku
 • opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy, należącego do zespołu zabudowań pofabrycznych dawnej fabryki Moesa w Choroszczy
 • opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację placu przy budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy
 • opracowanie dokumentacji projektowej remontu dawnej Loży Masońskiej w Kętrzynie
 • opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski nad rewitalizacją Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu oraz remontem ulicy Rynek Kościelny w Surażu
 • opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej na remont pokrycia dachu i elewacji budynku zabytkowego przy ul. Lipowej 47 w Białymstoku
 • opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji z uwzględnieniem efektów ekologicznych zabytkowego budynku dworu w Kurowie, będącego siedzibą Narwiańskiego Parku Narodowego
 • nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na dociepleniu poddasza i montażu instalacji wraz ze źródłem zasilania c.o. z wykorzystaniem pompy ciepła termalnego wraz z robotami towarzyszącymi, wymianie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych oraz instalacji ciepłej wody i instalacji solarnej, instalacji fotowoltaicznej w budynku zespołu dworskiego na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie
 • nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu w zabytkowym obiekcie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej
 • nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie budynku starej szkoły (obiekt w rejestrze zabytków) z przeznaczeniem na pensjonat, przebudowie części budynku internatu z przeznaczeniem na sale ćwiczeń, przebudowie i adaptacji budynku gospodarczo – inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnię, budowie wiaty dla koni, budowie boisk i urządzenie terenów zielonych, budowie ogrodzenia, infrastruktury i dróg w Krzyżewie
 • pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania polegającego na dociepleniu i remoncie elewacji budynku mieszkalnego z częścią handlowo – usługową wraz z wymianą drzwi wejściowych do części mieszkalnej, dociepleniem stropów poddasza, wymianą studzienek piwnicznych doświetlających, wymianą daszków nad wejściami do klatek schodowych i wykonaniem instalacji odgromowej w budynku przy ul. Lipowej 16 w Białymstoku
 • pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania polegającego na robotach budowlanych w pomieszczeniach naukowo – dydaktycznych na potrzeby Zakładu Histologii i Cytofizjologii w budynku Collegium Uniwersum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2C – etap II wraz z wyposażeniem
 • nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Parku Pałacowego w Białowieży (Dom Marszałkowski, Dom Łaźnia, Dom Szoferów, Dom Stajnia, Dom Zarządu)